Home Website overzicht Contact informatie

Waarom HC Dirven

 

 

Up
Next

 

Waarom kiest u voor 
HC Dirven & Partners ?

 

Verbeteren van uw resultaat door tijdelijke managementondersteuning.

 

Interim en project management is meer en meer vanzelfsprekend voor ondernemingen, instellingen en organisaties. Het wordt tegenwoordig gezien als een waardevolle ondersteuning van de besturing en verandering van uw organisatie.  Een aanvullende 'managementtool' om tijdelijk extra capaciteit in te kunnen zetten of om van de zijlijn – onafhankelijk en deskundig - de manager of organisatie met een frisse blik te ondersteunen.

Wellicht heeft u de managementcapaciteit niet in huis, u heeft “hands-on” nodig, ontbreekt de benodigde specifieke kennis en kunde om een proces te sturen of heeft u eenvoudigweg geen tijd om een bepaald proces te realiseren

Interim en project management betekenen drie dingen:

1.       U wilt een verandering/verbetering realiseren (dit staat centraal)

2.       U doet hiervoor een beroep op managementcapaciteit van buiten

3.       Het is voor een bepaalde tijd.

Behoefte aan ondersteuning kan zijn ingegeven door diverse oorzaken. Kern is dat noodzakelijke expertise binnen uw organisatie hiervoor ontbreekt. Ondersteuning door HC Dirven & Partners is dan een duidelijke oplossing.

HC Dirven & Partners is een bureau met multidisciplinaire expertise en een uitgebreid netwerk van vakmensen. Wij realiseren niet alleen oplossingen en data, maar wij zoeken ook integraal naar de -vaak verborgen- redenen omtrent het waarom. Een juiste balans tussen vorm en inhoud geeft HC Dirven & Partners meerwaarde.

HC Dirven & Partners biedt uw organisatie een oplossing voor een tussenliggende periode. Wij nemen de lopende taken waar en kunnen – als u dat wilt - verder gaan.

Afhankelijk van uw wensen leggen wij het accent op het ‘draaiend houden’ van de werkprocessen, op het voorbereiden van een reorganisatie of op andere door u aan te geven aandachtsgebieden zoals een veranderings- of verbeteringstraject.

De kernactiviteit van HC Dirven & Partners is:  sturingsproblemen in het bedrijfsleven en in de publieke sector in balans brengen door een juiste afstemming van vorm en inhoud.